Algemene voorwaarden

 Enkele huisregels om de sfeer in de club voor iedereen zo aangenaam en EFFECTief mogelijk te houden! 

Naar alle waarschijnlijkheid heb je als nieuw clublid een aantal vragen betreffende de gebruiken in de club. 

Na het doorlezen van deze wegwijzer en het reglement zal je bij ons in het centrum EFFECTief in beweging kunnen komen en hopen wij dat je je snel zal thuisvoelen. 

 

Hoe kleed ik mij in de club en wat met de lockers ? 

Keuze van kledij is bij Gym Tonic-2Bfit vrij door jou te bepalen. Wij raden je echter aan kledij te dragen die los/gemakkelijk zit en waarin je je goed voelt : sporten hoeft geen modeshow te zijn. Het dragen van sportschoeisel is verplicht. Gelieve om hygiënische redenen geen buitensportschoeisel te dragen tijdens het sporten binnen de club. Ook het dragen van plateauschoenen is o.w.v. veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. Persoonlijke bezittingen kan je tijdens je verblijf opbergen in één van de lockers in de kleedkamers. Sporttas mag indien nodig bovenop de lockers achtergelaten worden, dit op eigen risico. Voor het betalen van drankjes edm aan de bar, kan je een bedrag naar wens op je persoonlijke Gym Tonic polsband storten waarna alle consumpties worden gedebiteerd, tot uitputting van uw krediet. 

 

Opvolging van jouw persoonlijk programma 

Tijdens jouw eerste 2 bezoeken aan Gym Tonic wordt er aan de hand van een persoonlijk gesprek en een aantal metingen een op uw doelstellingen en ervaring afgestemd sportprogramma opgesteld. Door middel van jouw Gym Tonic polsband kan je nadien volautomatisch sporten op de toestellen. Een digitale versie van je trainingsprogramma vind je in de fitnessapp. Jouw coach zal je uitleggen hoe je deze app gebruikt. Ongeveer 4 weken na aanvang wordt jouw schema samen met één van de coaches overlopen en aangepast waar nodig. Tijdens de volledige duur van je programma wordt er om de 10 à 12 weken een afspraak gemaakt om jouw programma/fitheid te evalueren en het verder aan te passen. Van sporten word je beter, gezonder én fitter dus ervan genieten en doorgaan is de boodschap! 

Je kan bij vragen en/of opmerkingen tijdens het trainen steeds terecht bij één van de Gym Tonic medewerkers. Zij staan jou bij en geven je graag advies waar nodig: aarzel dus niet om ze aan te spreken en uitleg te vragen! 

 

Sportongevallenverzekering 

Gym Tonic verbindt zich ertoe voor elk ingeschreven lid een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor sportongevallen te hebben afgesloten. Ongevallen en/of gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van een al dan niet gekend ziektebeeld vallen niet onder deze verzekering. 

 

Algemene Huisregels 

 • Eenieder die naar de club komt, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement. 
 • Ieder nieuw lid is verplicht de intake-procedure te ondergaan zoals bepaald door Gym Tonic Sport- en Gezondheidscentrum. 
 • Huisdieren zijn niet toegelaten 
 • In de sportruimtes en/of kleedkamers en in de thermen worden geen etenswaren meegenomen en/of genuttigd. Dit om hygiënische redenen. 
 • Voor jouw eigen veiligheid en die van anderen vragen wij geen glazen noch blikken drinkbussen te gebruiken, enkel plastieken drinkflessen zijn toegelaten. 
 • Gelieve geen eigen drank mee te brengen naar de club : water kan je onbeperkt nemen aan de fontein, sportdranken kunnen aan de bar aangekocht worden! 
 • Roken is ten strengste verboden in de hele club ! 
 •  Gelieve de kleedkamers steeds netjes achter te laten en eventuele storingen te willen melden, waarvoor dank! 
 • De in bruikleen gegeven handdoeken dienen bij het verlaten van de club aan de receptie afgegeven te worden. Extra handdoeken worden aan 5,00 euro per stuk aangerekend. 
 • Gym Tonic is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in de club, tenzij die het gevolg zijn van grove nalatigheid van de club zelf. 
 • Verloren voorwerpen kunnen aan de receptie afgehaald worden. 
 • Verlies van je lockersleuteltje leidt tot een herstellingskost van 25,00 euro 

 

Lidmaatschap 

 

 • Het lidmaatschap (indien maandelijks betaald via domiciliëring) bij Gym Tonic Sport- en Gezondheidscentrum is van onbepaalde duur en wordt aangegaan voor een minimale looptijd van 6 maanden; de kosten verbonden aan dit lidmaatschap worden maandelijks d.m.v. domiciliëring voldaan. 
 • Indien het voor ons niet mogelijk is het door u verschuldigde bedrag te incasseren behouden wij ons het recht 5,00 euro stornokosten aan te rekenen of jou de toegang de club te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag voldaan is. 
 • Na het verstrijken van de 1e 6 maanden bedraagt de opzegtermijn voor alle gedomicilieerde abonnementen 1 maand. De opzegtermijn gaat in de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin werd opgezegd. Indien je niet schriftelijk of terplaatse in de club opzegt blijft jouw betaalverplichting, ook als je geen gebruik meer maakt van de faciliteiten. 
 • Contante abonnementen worden volledig betaald bij inschrijving. Dit kan contant of via bancontact/creditkaart of mits betaling met sportcheques die na betaling nog minimaal 1 maand geldig zijn. 
 • Indien een langdurige afwezigheid het gevolg is van ziekte, zwangerschap, … wordt een regeling getroffen mits afgifte van een medisch attest en het tijdig verwittigen telefonisch, terplaatse of via mail. 
 • Elk lid heeft per jaar recht op 1 maand opschorting bij vakantie mits op voorhand schriftelijke melding aan het onthaal of per mail. Deze periode wordt toegestaan bij het hernieuwen van het jaarlijks lidgeld (in geval van gedomicilieerde betaling). In geval van contante voorafbetaling wordt de looptijd van het abonnement aangepast. 
 • Dit lidmaatschapsreglement is van toepassing op alle abonnementen. 
 • Er wordt in geen enkel geval terugbetaling toegestaan van reeds betaalde lidmaatschaps- en abonnementskosten, tenzij bij blijvende handicap of overlijden. 
 • In gevallen van overmacht of andere uitzonderlijke omstandigheden waarbij Gym Tonic verplicht wordt voor onbepaalde duur te sluiten, wordt er door Gym Tonic geen terugbetaling noch verlenging van het het lidmaatschap toegestaan. 

 

Fitness 

 • Nieuwe leden zijn bij aanvang van het lidmaatschap verplicht twee afspraken te maken met een begeleider/coach voor een persoonlijk gesprek, conditietest en introductie op de toestellen. 
 • Gewichten, halters en ander materiaal dienen na gebruik netjes teruggeplaatst te worden. 
 • Om hygiënische redenen is ieder lid verplicht een handdoek op de toestellen te leggen. 
 • Ieder lid dient de toestellen, die door zijn/haar gebruik zijn vuil geworden te reinigen met het door de club voorzien materiaal (ontsmettingsspray+papier). 
 • Kinderen onder de twaalf jaar mogen de toestellen niet gebruiken tenzij mits toestemming van de directie en onder begeleiding van een meerderjarige. 
 • Er kan gebruik gemaakt worden v.d. toestellen tot 15 minuten voor sluiting v.d. club (voor onze geldende openingsuren raadpleeg aub www.gymtonic.be). Kleedkamers kunnen gebruikt worden tot aan sluitingstijd. 

 

Groepslessen 

 • Gelieve tijdig aanwezig te zijn in elke groepsles; het is niet wenselijk de zaal te betreden wanneer de lessen reeds begonnen zijn. Een goede opwarming is van wezenlijk belang ter preventie van letsels ! 
 • Om hygiënische redenen is iedere deelnemer verplicht een handdoek te gebruiken tijdens de grondoefeningen. 
 • Na het beëindigen van iedere les plaatst ieder lid het door hem/haar gebruikte materiaal op de daartoe bestemde plaats; spinning-fietsen worden na de les door iedere gebruiker afgekuist met het daartoe voorziene materiaal. 
 • Het is aangewezen voor de lessen te reserveren: bij uitzondering kan een les komen te vervallen: ingeschreven deelnemers worden daarbij zo vroeg mogelijk (telefonisch) verwittigd. Reserveren kan via onze app en website. Een Gym Tonic medewerker zal jou informeren over de werkwijze. 
 • Gelieve via de app of website af te melden indien je niet kan aanwezig zijn. 
 • Voor iedere wijziging betreffende het uurrooster voor de lessen raden wij onze website www.gymtonic.be of app te raadplegen of een papieren versie van het geldende lessenrooster te vragen aan het onthaal! 

 

Thermen 

 • Voor het betreden van de thermen en wellenss is het verplicht te douchen ! Gelieve geen zeep noch shampoo te gebruiken in de douches van de thermenruimte! 
 • Gebruik/betreden vd thermenruimte is verboden in sport- en/of vrijetijdskleding. 
 • Gelieve op de zetels in de relaxatieruimte jouw handdoek te gebruiken of zelf een extra handdoek/badjas te voorzien. 
 • Scheren, nagels knippen, haren borstelen,… zijn o.v./ hygiënische redenen verboden in de thermen 
 • Respecteer mekaars privacy en moraal: aanstootgevende daden zullen geenszins getolereerd worden! 
 • Het thermengedeelte van de club niet betreden met stadsschoeisel aub. 
 • Er kan gebruik gemaakt worden vd thermen tot 15 minuten voor sluiting v.d. club (voor onze geldende openingsuren raadpleeg aub www.gymtonic.be). Kleedkamers kunnen gebruikt worden tot aan sluitingstijd. 

 

Veiligheid 

 • Gelieve je te houden aan de instructies en aanwijzingen van de bevoegde medewerkers. 
 • Controleer steeds het materiaal voordat je gaat sporten; indien je abnormaliteiten vaststelt stellen wij het op prijs dat je ons hierover informeert ! 
 • Aarzel niet om aan de coach/lesgever mee te delen indien je voor de eerste maal deelneemt aan een activiteit of indien u gezondheidsproblemen heeft. 
 • Neem alleen deel aan activiteiten die zijn aangepast aan uw conditiepeil: je kan steeds terecht bij één van de medewerkers; het is aanbevelenswaardig met een hartslagmeter te trainen. 
 • Vergeet niet ; goed opwarmen vooraleer je aan een intensieve training begint! 
 • Loop nooit blootvoets buiten het thermengedeelte van de club. 
 • Sluit je voertuig en locker tijdens het sporten goed af: Gym Tonic Sport- en Gezondheidscentrum is niet verantwoordelijk voor diefstal noch in de club noch in uw voertuig. Gym Tonic is evenmin verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op de parking van de club. 

Tot slot hopen wij dat u zich snel thuis voelt in onze club en dat u weldra de vele voordelen van meer beweging ervaart… Wij wensen u alleszins veel succes op weg naar een beter, fitter en gezonder leven en staan steeds ter uwer beschikking voor verdere informatie en hulp! 

Samen gaan we voor het juiste EFFECT dankzij de juiste EFFORT! 

Contacteer ons

Schrijf in op onze nieuwsbrief